Alles
nl
Vraaggesprek met de in Frankrijk woonachtige publicist Rudolf Bakker. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de reisboeken die hij schreef over Frankrijk en de Provence, het toerisme in deze streek, zijn woning en tuin in de Provence, zijn liefde voor de natuur, zijn jeugd in Zeeuws-Vlaanderen, zijn journalistieke werk voor de Haagse Post en de Gemeenschappelijke Pers Diensten (GPD), zijn essay-bundel 'Gallische brieven' en zijn karaktereigenschappen. Vraaggesprek met uitgever Theo Sontrop over Bakkers werk en zijn persoonlijkheid. Bakker leest een fragment voor uit zijn boek 'Gallische brieven'.nl