Alles
nl
Vraaggesprek met cabaretiere-columniste Martie Verdenius. Gespreksonderwerpen zyn haar carriere en haar huidige werk als cursusleidster 'persoonlyke vorming'. Verder geeft Verdenius haar kyk op ouder worden, alleen-zyn en mannen. Tevens haalt ze jeugdherinneringen op, toont zich enthousiast voor tv en wydt huidig geluk aan psycho-therapie. Martie Verdenius leest zelf een column over de alleenstaande vrouw en draagt twee cabaret-teksten voor, onder andere over de dood.nl