Alles
nl
Vraaggesprek met kunstschilder Leo Schatz. Gespreksonderwerpen zyn o.a.: een tentoonstelling van zyn werken in het Joods Historisch Museum; de thematiek van zyn schilderyen en zyn manier van werken; zyn creativiteit en dryfveren die gevoed worden door de verbazing over, en het geheimzinnige van het leven; zyn ervaringen tydens WO 2; zyn werk na de oorlog als tekenaar en illustrator, wat geen groot succes was; zyn overstap naar het schilderen, eind jaren '40; de lessen die hy met veel plezier heeft gegeven, waarby "het vak leren" voorop stond; zyn geloof in de vele dromen die hy sinds zyn jeugd heeft, waardoor hy zich als enigszins infantiel omschryft. Inclusief een stemfragment van beeldhouwer Jan de Baat [spelling onbekend] over de kwaliteiten van Schatz.nl