Alles
nl
Vraaggesprek met grafisch ontwerper - tekenaar Alex Jagtenberg over zyn jeugd in een sociaal-democratisch milieu, zyn carriere als politiek tekenaar by het dagblad De Waarheid, zyn breuk met de CPN, zyn kyk op het communisme toen en nu, zyn huidige activiteiten als grafisch ontwerper. Met een kort telefonisch vraaggesprek met Jo Morrien, ex-redacteur van De Waarheid, over hun gezamenlyke tyd by de krant.nl