Alles
nl
Vraaggesprek met beeldhouwer Marius van Beek. Van Beek blikt terug op zyn jeugd, de Tweede Wereldoorlog, het verzet, de tyd dat hy als journalist en kunstcriticus werkzaam was, zyn inspiratiebronnen en zyn maatschappelyk en politiek engagement dat terug te zien is in zyn beelden.nl