Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang'. Vraaggesprek met de Amsterdamse historicus en publicist Richter Roegholt, schryver van het standaardwerk 'De Geschiedenis van Amsterdam' o.a. over zyn liberale achtergond, zyn keuze voor de sociaal-democratie, de commotie rond de bouw van de Stopera, de verwarring die er heerste binnen de Amsterdamse Party van de Arbeid eind jaren '70 en de rol die wethouder Jan Schaefer daarin speelde en over uitgever Geert Lubberhuizen van De Bezige By, de uitgevery waarvan Roegholt de geschiedenis beschreef t.g.v. het 25-jarig bestaan.nl