Alles
nl
Gesprek met psychologenechtpaar Jan en Nan Snyders. Onderwerpen van gesprek zyn de democratisering op de universiteit, de ontwikkeling en toepassing van psychologische tests (ook voor doven) en het thema ouder worden: een pleidooi van meer culturele participatie van ouderen in de samenleving, onderwys voor ouderen. Tot slot leest Jan Snyders uit zyn dichtbundel voor ouderen '/Waarom ik gedichten lees/' voor.nl