Alles
nl
Gesprek met de historicus prof. dr. E.H. Kossmann over zyn geschiedopvatting, het failliet van principiele partypolitiek en de politiek van nuttigheid. Verder over onderwys over WO 2 op school en de Europese eenwording versus nationale identiteit.nl