Alles
nl
Vraaggesprek met de architect Alexander Bodon. Kwam in de jaren twintig vanuit Hongarye in Nederland. Over zyn carriere, zyn interesse voor de moderne architectuur en zyn bouwwerken. ("Het RAI-gebouw is een topstuk uit myn carriere.")nl