Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof. dr. Jan James (geboren in Rotterdam in 1928), emeritus hoogleraar Weefselleer aan de Universiteit van Amsterdam, amateurviolist en vioolkenner. Gespreksonderwerpen: de vraag destijds of hij musicus zou worden en zijn keuze voor een studie geneeskunde; zijn vader, een predikant, die een goed verteller was; zijn belangstelling voor instrumenten en het door hem (samen met zijn vriend Willem Korthals Altes) geschreven artikel in de Volkskrant over een gestolen Stradivarius-viool in Amerika in 1936; zijn conclusie dat een middelmatig musicus niet excellent speelt op een uitzonderlijk instrument; het grote belang van een strijkstok voor een violist; de herinneringen die zijn oud-studenten aan zijn colleges hebben; zijn vakgebied, de weefselleer of celbiologie, en de vragen die binnen het vakgebied leven; de ontwikkeling van kankercellen, een complex mechanisme; zijn middelmatige vioolspel en zijn belangstelling voor de akoestiek, waarover James het boek 'Akoestiek van de instrumenten van de violenfamilie' publiceerde; zijn pleidooi voor meer kennis van de viool bij vioolstudenten; de violen die hij zelf bezat; zijn weigering onvoorbereid iets te spelen tijdens het interview; zijn emeritaat sedert vijf jaar en zijn bezigheden sindsdien; zijn gezondheid; zijn rationele inslag versus de emotionaliteit die de muziek voor hem betekent; zijn warsheid van religie, die hij met Sinterklaas vergelijkt; de liberale inslag van zijn vader; zijn twee dochters, die beiden musicus geworden zijn. James speelt desgevraagd enkele noten op verschillende violen om de klank te laten horen.nl