Alles
nl
Vraaggesprek met mr. B.J. Asscher aan de vooravond van zyn vertrek als president van de Amsterdamse rechtbank. Onderwerpen van gesprek zyn de veranderingen in de advocatuur en de rechterlyke macht gedurende zyn veertigjarige carriere, zyn joodse identiteit en zyn belevenissen in de Tweede Wereldoorlog, de groeiende criminaliteit en de allochtonenproblematiek. Mr.J.M. Vrakking, hoofdofficier van justitie in Amsterdam, kenmerkt het werk van Mr.Asscher als volgt: "Heel behoedzaam, heel geduldig en, waar nodig, doortastend maar altyd met gevoel voor de menselyke maat".nl