Alles
nl
Vraaggesprek met G.J.P. Cammelbeeck over zyn carriere als strafpleiter, begonnen by de byzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog; de problemen rond zyn lidmaatschap van de PvdA in combinatie met zyn katholieke geloof; de kerk die hy op latere leeftyd de rug toekeerde; de populaire televisieprogramma's 'Welbeschouwd' en de 'Televisierechtbank' waar hy bekend door werd; zyn laatste functie by de Universiteit van Amsterdam in de tyd van democratisering van het wetenschappelyk onderwys.nl