Alles
nl
Vraaggesprek met politiek tekenaar Fritz Behrendt. Onderwerpen van gesprek zyn Behrendts banden met het voormalig Joegoslavie, de Tweede Wereldoorlog en de vlucht van zyn ouderlyk gezin uit Duitsland, enige jaren voor de oorlog, zyn aanvankelyke sympathie voor het na-oorlogse communisme, zyn huidige afkeer van modieus links, en zyn overstap van Het Parool naar De Telegraaf.nl