Alles
nl
De dichteres Kitty de Josselin de Jong, over haar contacten met Top Naeff (A.van Rhyn-Naeff), Ina Boudier-Bakker en P.C.Boutens. Leest enige gedichten o.a. uit bundel '/Nacht en Onty/' (WO 2).nl