Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering het eerste deel van een tweedelig portret van prof.dr. J.H. van den Berg (geboren in Deventer in 1914), psychiater-neuroloog, metableticus en o.a. emeritus hoogleraar Fenomenologie. In zijn villa in de bossen van het Groningse platteland, toont Van den Berg aan de programmamaakster zijn uitgebreide bibliotheek, en vertelt hij over: de 'metabletica', de leer van de veranderingen en de samenhang van gebeurtenissen, waarover hij zijn beroemd geworden werk 'Metabletica' publiceerde in 1956; de naar de maatschappelijke context te herleiden vormgeving van het Centre Pompidou in Parijs; de tijdgebonden visie van Freud, die volgens hem afgedaan heeft; de ernstige kritiek van vakgenoten na het verschijnen van 'Metabletica'. Van den Berg meent dat Nederland onverdraagzaam geworden is en weigert over gevoelige thema's (zoals asielzoekers en aids) te spreken, vanuit zijn ervaring van juridische moeilijkheden na eerdere uitlatingen. "De vrijheid van meningsuiting (...) is voor een belangrijk deel in Nederland afgeschaft". Van den Berg gaat verder in op: de fundamentele verschillen die hij ziet tussen de westerse cultuur en andere culturen, zoals de Japanse; zijn overtuiging dat mensen niet gelijk of gelijkwaardig aan elkaar zijn; zijn gevoel van bitterheid over de leugenachtigheid van de huidige samenleving; de reden dat hij nooit verhuisd is naar de Verenigde Staten of Zuid-Afrika, waar hij eredoctoraten ontving; zijn ouders en de paradijselijke omgeving waar het gezin woonde bij Deventer; zijn stapsgewijze loopbaan, omdat er geen geld was om te studeren; zijn fascinatie voor de stilte van het klooster; het feit dat zijn bibliotheek na zijn overlijden nagelaten wordt aan de universiteit van Pittsburg. Onderbroken door een kort vraaggesprek met een bewonderaar van het werk van Van den Berg, die diens nadruk op de individu onderschrijft en meent dat schrijvers als Vestdijk, Mulish en 't Hart geïnspireerd waren door zijn werk.nl