Alles
nl
Vraaggesprek met de hartspecialist en hoogleraar cardiologie professor Arend Jan Dunning die eerdaags met emeritaat gaat. Onderwerpen van gesprek zyn zyn geboorteplaats Arnhem tydens de Tweede wereldoorlog; zyn min of meer toevallige keuze voor de medicynenstudie en later de cardiologie; de naar hem genoemde commissie die de overheid in 1990 adviseerde over keuzes in de gezondheidszorg en zyn boeken '/Broeder ezel/'en '/Uitersten/'. Professor Dunning is bezig aan een derde boek dat zal gaan over de noodzakelyke menselyke behoefte aan fictie: "Een mens kan niet leven met de gedachte een soort biologisch wegwerpprodukt te zyn in een koud heelal".nl