Alles
nl
Vraaggesprek met de 73-jarige arts Fred Bol. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de periode (1946-1972) dat hij, als plattelandsarts was gevestigd in Drenthe, euthanasie, abortus, zijn hoofdredacteurschap van het blad Medisch Contact en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie (NVMP) waarvan hij directeur is.nl