Alles
nl
Gesprek met hoogleraar informatica Bob Herschberg. Gespreksonderwerpen: zyn kennismaking met informatica en verdere loopbaan, de plaats van de computer in de samenleving en de voor- en nadelen ervan (kwetsbaarheid, computerkraak, fraude en computervirus). Herschberg demonstreert een kraak en pleit voor kritische bewustwording tegenover huidige computerrage. Zyn voorkeur voor barokmuziek.nl