Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met journalist en schrijver Peter Schumacher n.a.v. de publicatie van zijn boek 'Ogenblikken van genezing. Indonesische ervaringen', over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Gespreksonderwerpen zijn o.a.: Schumachers redenen om dit boek te schrijven, waarbij zijn persoonlijk "dekolonisatieproces" een belangrijke rol heeft gespeeld; het gezin waarin hij is opgegroeid; zijn journalistieke loopbaan, die volgens hem bepalend is geweest voor zijn politieke ontwikkeling; het Nederlands racisme in Indonesië, dat volgens Schumacher inherent is aan het kolonialisme; zijn jeugd in Indonesië; het leven in de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat zijn verdere leven heeft beïnvloed; de gewenningsperiode na zijn terugkeer in Nederland; zijn liefde voor jazzmuziek; en het dekolonisatiebeleid van Nederland in de jaren '40 en '50, waarin volgens Schumacher economische belangen en paternalistische gevoelens jegens Indonesië een belangrijke rol speelden.nl