Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met de natuurkundige prof. dr. ir. Arie van den Beukel, emeritus hoogleraar Materiaalkunde van de Technische Universiteit Delft (geboren in 1933 nabij Delft). Onderwerpen van gesprek zijn: het werk van de natuurkundige en de fundamentele wetenschapsbeoefening waar hij zich altijd aan gewijd heeft; de invallen die hij vaak tijdens wandelingen kreeg; de verbazing die hij oogstte toen hij uitte nooit bezeten te zijn geweest van zijn vak; de mannenwereld die het technische wereldje is, een kilte die hij als eerstejaars als een koude douche ervoer; zijn jeugd als zoon van een kleine boer in een gereformeerd milieu, en de karaktertegenstelling van zijn ouders; zijn boeken over de verhouding tussen geloof en natuurwetenschap, waaronder 'De dingen hebben hun geheim', waar een vraag van zijn broer, een predikant, de aanzet toe gaf; de betekenis van het woord 'bewijs' en de enorme arrogantie waarmee natuurkundigen 'de theorie van alles' denken te kunnen bewijzen; de geloofsgetuigen die hij in het boek opvoert; het verhaal over zijn moeder dat hij in 'Met andere ogen' beschreef, dat hem nog altijd ontroert; de koele recensies die hij in Engeland kreeg, omdat de boeken te persoonlijk zouden zijn; de bekendheid die hij met deze boeken verwierf; de vrij lege agenda die hij heeft sinds hij met de VUT is, waardoor hij een zekere doelloosheid ervaart; zijn afscheidscollege onder de titel 'Lof der nutteloze wetenschap'; zijn kritische stellingname en de rol die hij voor zichzelf ziet als hofnar die tegen het wereldje van de natuurkunde aanschopt; het dieptepunt aan voortbrengselen van de technologie, de fragmentatiebom; zijn visie op de vercomputerisering van de samenleving. Prof. dr. Gerard Nienhuis, hoogleraar Experimentele natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden, die eveneens publiceerde over de relatie tussen wetenschap en wereldbeeld, gaat in op de verschillende benaderingen die hij en Van den Beukel kozen voor hun boeken.nl