Alles
nl
Gesprek met Bob Haak over zyn loopbaan, vanuit de kunsthandel, via het Ryksmuseum naar het directeurschap van het Amsterdams Historisch Museum. Met onder andere zyn visie op exposeren en het bezuinigings-cultuurbeleid: overheid versus sponsoring door bedryfsleven. Verder over het Rembrandt research-project ("echte Rembrandt"). Bespreekt bewonderend twee schilderyen van Rembrandt in het Ryksmuseum.nl