Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van Jan Brugman (geboren in Zaandam in 1923), emeritus hoogleraar Arabistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: de oorlog op de Balkan; zijn brede belangstelling voor literatuur; het feit dat hij de Arabische cultuur niet geheel doorgrondt, mede als gevolg van het moeilijke Arabische schrift; de islam, volgens Brugman een simpele, rationele godsdienst; zijn liefde voor het pianospelen; zijn constatering dat de Arabische landen met de groeiende welvaart steeds westerser worden; zijn jarenlange verblijf in Caïro, waar hij op de Nederlandse ambassade werkzaam was; de artikelen die hij in 1967 n.a.v. de Zesdaagse Oorlog in het 'Hollands maandblad' publiceerde, waarin Brugman de Israëlische politiek bekritiseerde en hiermee een rel veroorzaakte; het venijn in Brugman; zijn laatste boek 'Het raadsel van de multicultuur', waarin hij onder meer pleit voor werkelijke integratie van moslims in de Nederlandse samenleving, waar lessen in eigen taal en cultuur een averechts effect op hebben. Brugman zegt niet te geloven in de multiculturele samenleving en vindt de westerse, christelijke cultuur "honderd maal beter" dan de Arabische cultuur. Hij beschouwt de islam echter geenszins als een gevaar. Verder gaat Brugman in op zijn late huwelijk en vaderschap, op de centrale plek die zijn kinderen in zijn leven innemen en op zijn vriendschappen met enkele schrijvers. Jan Just Witkam, oud-student van Brugman en conservator van de oosterse afdeling van de Universiteitsbibliotheek Leiden, vertelt wat hij van Brugman geleerd heeft en gaat in op diens karakter en ideeën: "... een realist".nl