Alles
nl
Vraaggesprek met de kunstschilder en graficus Herman Gordyn over zyn werk, zyn jeugd aan de rand van Den Haag, zyn ziekte hemofilie, de periode waarin hy theaterdecors ontwierp, zyn favoriete model Lida Polak en over zyn huidige atelier in de Gelderse vallei. De schryfster Helga Ruebsamen praat met Gordyn over de manier waarop zy beiden naar 'kleurryke' vrouwen kyken. Ruebsamen: "Ik gebruik ze als personage, hy gebruikt ze als beeld". Gordyn: "Het is een warm bad van herkenning".nl