Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof. dr. Bob Goudzwaard (geboren in Delft in 1934), emeritus hoogleraar Economie aan de Vrije Universiteit en medeoprichter van het CDA. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: Goudzwaards triviale beweegredenen om economie te gaan studeren; het drukkersgezin waarin hij opgroeide; de door zijn vader gedrukte verzetsblaadjes die Bob in de oorlog rondbracht; het voor hem pijnlijke fenomeen van het doordraaien van voedsel; het botsen van zijn gereformeerde geloof met de economische theorieën; zijn leermeester aan de Erasmus Universiteit, Jan Tinbergen, die een grote helderheid en engagement koppelde aan intelligentie; de mate waarin het door Goudzwaard ontwikkelde principe van de 'economie van het genoeg' wortelt in zijn gereformeerde achtergrond. Goudzwaard licht de essentie van zijn denkbeelden op economisch terrein toe, waarin hij zich geïnspireerd toont door Tinbergen. Het gesprek vervolgt over: het christelijke politieke programma 'Niet bij brood alleen' dat onder Goudzwaards leiding tot stand kwam, en de redenen waarom dit niet uitgevoerd werd; zijn visie op de totstandkoming van het CDA, waarbij hij kritiek uit op de pragmatische motieven van sommige nieuwe leden destijds; Goudzwaards afwijkende standpunt inzake de plaatsing van kernwapens in Nederland, voor hem reden om te breken met 'zijn' partij, mede als gevolg van een brief die hij van oud-premier Biesheuvel ontving; Goudzwaards teleurstelling over de koers van het CDA; de verbreding van zijn wetenschappelijke werk aan de VU met cultuurfilosofie; zijn gemankeerde politieke loopbaan en het dal waarin hij na de breuk met het CDA terechtkwam; Goudzwaards persoonlijke levensstijl en zijn trouw aan de principes van zijn jeugd; zijn bezorgde, maar hoopvolle visie op de toekomst van de wereld. Afgewisseld met een kort gesprek met prof dr. Bas de Gaay Fortman, hoogleraar Internationale economie aan het Institute for Social Studies in Den Haag en destijds PPR-voorman, die zijn visie op Goudzwaard verwoordt (" ... een edel mens") en ingaat op diens gemiste kans een ethische, christelijke politiek tot stand te brengen.nl