Alles
nl
Portret van beeldhouwer Carel Kneulman, geboren in Amsterdam in 1915. In en om zijn boerderij nabij het Drentse Havelte vertelt Kneulman over: zijn jeugd in een arbeidersmilieu op Wittenburg, zijn ouders en grootouders; zijn aanvankelijke kantoorloopbaan naast het lidmaatschap van een anarchistische jeugdbeweging; zijn toevallige kennismaking met de beeldhouwkunst; zijn zangcarrière; zijn verzet tegen de contraprestatie; zijn uiteenlopende stijlen en de veranderingen in de beeldhouwkunst; en zijn tanende gezichtsvermogen, waardoor hij het beeldhouwen heeft moeten loslaten. Hij gaat in op diverse van zijn beelden, waaronder 'de Europeanen', 'het Lieverdje' (van de acties van Provo rond het Lieverdje begreep hij weinig) en 'Jacob en de engel'. "Die beelden van mij, dat zijn probleembeelden". Hij draagt een kort gedicht van eigen hand voor. Collega-beeldhouwer Marius van Beek geeft een typering van Kneulman als een bescheiden, blijmoedig mens.nl