Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering het levensverhaal van de criminologe Josina Junger-Tas (70), oud-directeur van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie (WODC) en bijzonder hoogleraar aan de universiteit in het Zwitserse Lausanne. Vraaggesprek met Junger-Tas over: haar maatschappelijke bewogenheid; de beëindiging van haar lidmaatschap van de PvdA uit onvrede met het volgens haar te slappe sociale beleid; de opvoeding van haar vier dochters, onder wie twee uit Korea geadopteerde meisjes, en de problemen die ze hierbij tegen kwam; de combinatie van haar werk en de zorg voor het gezin; haar onafhankelijke geest; de scheiding van haar ouders toen ze drie jaar was; het geringe contact dat ze na de scheiding had met haar vader, de vooraanstaande socialist Sal Tas; de persoonlijkheid van haar beide ouders; de oorlogsjaren waarin haar joodse vader ondergedoken zat bij zijn nieuwe vrouw; de breuk met haar moeder toen Josina na de oorlog besloot om het contact met haar vader te herstellen; haar reactie op de politieke omslag van haar vader die in de jaren '60 anti-communist werd; het vakgebied van de criminologie; haar eerste huwelijk, dat eindigde in een echtscheiding; het belang dat ze hechtte aan een studie en een eigen carrière; de dood van haar tweede echtgenoot aan longkanker, waarna ze zich op haar werk stortte. Geïllustreerd met een HA-fragment waarin een stemfragment van Sal Tas.nl