Alles
nl
Vraaggesprek met Hannie Singer-Dekker, emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht. Onderwerpen van gesprek zyn haar jeugd, haar werk voor de Voogdyraad, het NVV en het Parool, haar samenwerking met de politici A. Vondeling en J.M. Den Uyl als kamerlid voor de PvdA en haar werk als rechter en hoogleraar strafrecht. In die hoedanigheid was zy ook lid van de Commissie van Toezicht van het Huis van Bewaring in Groningen. Tydens een bezoek aan het Huis van Bewaring vertelt zy over haar ervaringen met het strafrecht en het gevangeniswezen. Verdere onderwerpen van gesprek zyn emancipatie, streven naar onafhankelykheid en alleen-zyn. Voorafgegaan door een kort gesprek met Prof. D.H. de Jong, haar opvolger als hoogleraar strafrecht, die zich vooral haar evenwichtigheid, haar betrokkenheid en haar overtuigingskracht herinnert.nl