Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een gesprek met Hylke Tromp (geboren in Sneek in 1935), emeritus hoogleraar Internationale veiligheidsvraagstukken aan de Rijksuniversiteit Groningen en oud-directeur van het Polemologisch Instituut aldaar. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: zijn fascinatie voor de oorzaken van geweld; de rol van vrouwen in oorlogen; de onzinnige discussie rond de nucleaire afschrikking, die centraal stond in de jaren van de Koude Oorlog, toen Tromp bij het Polemologisch Instituut kwam werken; de polemologie als wetenschap; zijn ontmoeting met Gorbatsjow, die Tromp beschouwt als belangrijkste politicus van de afgelopen decennia; het middenstandsgezin in Sneek waarin hij opgroeide; de drie kinderen Tromp, die allen sociale wetenschappen studeerden; Tromps kennismaking met prof. Röling, die het Polemologisch Instituut oprichtte; diens kritische houding, hun meningsverschillen en hun vriendschap; de conflicten die na Rölings dood in 1985 op het instituut ontstonden nadat Tromp de leiding had overgenomen en die uiteindelijk zouden leiden tot de opheffing van het instituut; de ontmoeting met zijn huidige vrouw, een Kroatische politicologe, tijdens een conferentie in Joegoslavië in 1983; zijn pleidooi voor een chirurgische interventie in de Joegoslavische burgeroorlog; zijn nog jonge kinderen en de rol van huisman die hij sinds zijn emeritaat vervult. Bevat een passage uit een gesprek dat Tromp met programmamaker Willem de Haan had in 1990, toen beiden afreisden naar Berlijn, waarin Tromp herinneringen ophaalt aan de bouw van de Berlijnse Muur in zijn studietijd in Berlijn. Afgewisseld met een gesprek met Jaap de Wilde, universitair hoofddocent Europese studies aan de Universiteit Twente en begin jaren '80 student bij het Polemologisch Instituut, over de problemen op het instituut onder Tromps leiding, de persoonlijkheden van Röling en Tromp, Tromps standpunten in de Balkan-oorlog en zijn boeiende colleges. Bevat een HA-fragment.nl