Alles
nl
Vraaggesprek met de 67-jarige oud-minister van Financiën, professor H.J. Witteveen. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn studententijd, zijn ministerschap, zijn directeurschap van het IMF maar vooral het soefisme ("mensen bewust maken van de goddelijkheid van de menselijke ziel") en Hazrat Inyat Khan, de grondlegger van het soefisme. Over Witteveen spreken een oud-economie-student en twee aanhangers van de soefi-beweging voor wie Witteveen een leermeester is.nl