Alles
nl
Vraaggesprek met de 86-jarige Vlaamse schrijver en dichter Karel Jonckheere. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. zijn achtergrond en zijn jeugdjaren in zijn geboorteplaats Oostende, zijn loopbaan als leraar en later Rijksinspecteur van de Openbare Bibliotheken in West-Vlaanderen, zijn schrijverschap, zijn vriendschappen met andere schrijvers ("ik ben een kerkhof van herinneringen aan auteurs") zijn huwelijken, het Nederlandse radioprogramma 'Hou je aan je woord' waaraan hij jarenlang meewerkte en het ouder worden: "Ik ben kwaad op de dood, ik heb geen zin om dood te gaan". Ilse Wessel leest Jonckheere's gedichten 'Onvruchtbaar', 'Naar mijn moeder', 'Band' en 'Onvoorzien programma'. Geïllustreerd met een tweetal HA- fragmenten van 'Hou je aan je woord'.nl