Alles
nl
Vraaggesprek met de acteur, voordrachtskunstenaar, danser Indra Kamadjojo (eigen naam: Jan Leonard Broekveldt). Over zyn jeugd in Ned.Indie; hoe hy danser werd toen hy in Nederland studeerde; over de symboliek van de Indische dansen en zyn carriere tot z'n 77ste jaar.nl