Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang' waarin een gesprek met de in 1931 geboren emeritus hoogleraar experimentele klinische psychologie Alex Kalverboer. Kalverboer vertelt over zyn jeugd, zyn ouders en het milieu waarin hy opgroeide. Verder vertelt hy over zyn zoektocht naar vryheid en zelfontplooiing, die resulteerde in een studie aan de kunstacademie en in het kunstenaarschap, naast een carriere in wetenschappelyk onderzoek in de experimentele klinische psychologie, o.a. naar het concentratie- en aandachtsgedrag van jonge kinderen. Hy vertelt over zyn aandeel in het cabaret dat hy met kinderpsychiater Cees Rümke en hoogleraar biologische psychiatrie Rudi van den Hoofdakker in de jaren '60 op de planken bracht, hy gaat in op zyn moeizame omgang met emoties en vertelt over de dood van zyn moeder en hoe hy van haar afscheid nam. Het programma is geillustreerd met muziek en met geluidsfragmenten van Kalverboers optreden in 'Het neuro-psychiatrisch-euro-cabaret Nederland Vooruit'.nl