Alles
nl
Vraaggesprek met gynaecoloog en verloskundige professor Pieter Treffers. Gespreksonderwerpen zyn: zyn jeugd als "allochtoon in Bunschoten" tydens de Tweede Wereldoorlog en zyn verblyf in kamp Amersfoort aan het eind van de oorlog; zyn werkzaamheden voor de zending in het onafhankelyke Indonesie in de jaren vyftig en zyn gedwongen vertrek tydens de Nieuw Guinea-crisis; zyn keuze voor de verloskunde; de "taboe-onderwerpen" anticonceptie en abortus, waarop hy promoveerde; de ontwikkelingen in zyn vakgebied en zyn keuze om alleen in academische ziekenhuizen te werken, waardoor hy te maken kreeg met verschillende bevolkingsgroepen die op hun eigen manier tegen de bevalling aankyken. Treffers waarschuwt tegen een voortschrydende medicalisering in de verloskunde en bepleit handhaving van de 'eerstelynszorg'.nl