Alles
nl
Vraaggesprek met de 74-jarige harpiste Phia Berghout. Onderwerpen van gesprek zijn haar jeugd, haar lerares en latere collega bij het Concergebouworkest Rosa Spier, de dirigenten Mengelberg en Van Beinum, haar betrokkenheid bij de Eduard van Beinumstichting (Queekhoven) en de concerten die zij nog steeds geeft in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen.nl