Alles
nl
Vraaggesprek met dichter en vertaler Jan Eykelboom. Onderwerpen van gesprek zyn zyn orthodox-protestantse afkomst, zyn ervaringen als militair in Indonesie eind jaren '40, het verhaal dat hy daarover schreef en de later er door veroorzaakte psychische problemen. Ook zyn journalistieke carriere, zyn vertaalwerk, zyn alcoholprobleem en zyn dichterschap komen aan de orde. Eykelboom leest een gedicht uit de bundel '/Hora incerta/', een fragment uit 'De /Terugtocht/', '/Koning Alcohol/' en /Tuin Dordrechts museum/' uit de bundel '/Wat blyft komt nooit terug/'en het gedicht '/Gered/'. Zyn oudste zoon Jan, popmuzikant, vertelt hoe Eykelboom was en is als vader: "Als ik putjesschepper was geworden zou hy my de beste putjesschepper van de wereld vinden".nl