Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een portret van de in Parijs wonende schrijver/filmer Philo Bregstein (geboren in 1932 in Amsterdam). Gespreksonderwerpen: het feit dat hij zich als half-jood altijd een vreemdeling gevoeld heeft in Amsterdam; de mate waarin zijn werk autobiografisch is; zijn bewondering voor de Franse cineast Jean Rouch; de kwestie van integriteit in het werk; de onmogelijkheid om het schrijven en het filmen te combineren, reden waarom hij al vaker besloot alleen nog te schrijven; zijn roman die heruitgegeven is onder de titel 'Reisverslag van een vliegende Hollander'; het feit dat hij als kind al schreef en wist dat hij schrijver was; de strijd met zijn vader, een succesvol jurist, die wilde dat Philo hem zou opvolgen; het gemengde huwelijk van zijn geassimileerde joodse vader en niet-joodse moeder; de oorlogsjaren, waarin zijn vader op non-actief gesteld was en de flat van zijn grootouders door de Gestapo was gevorderd; het gemis dat hij voelde doordat hij geheel geen kennis van joodse tradities meegekregen had; zijn romandebuut 'Om de tijd te doden'; Bregsteins keuze in 1962 voor de filmschool in Rome, waar hij politiek en sociaal bewust werd; het schrijven van essays, onder meer voor het weekblad De Groene Amsterdammer, waarin Bregstein poogt zijn passies te verhelderen; zijn samenwerking met Leon Poljakov (?), de historicus van het antisemitisme; zijn zoektocht naar zijn familiewortels, waarvoor hij in 1991 naar Litouwen reisde, het land waaruit zijn grootvader afkomstig was; de nieuwe dimensie in zijn leven door de vele contacten die hij hierdoor kreeg met gevluchte joden elders, waardoor hij zich bevrijd voelde; zijn voortdurende zoektocht naar de waarheid. Historicus Salvador Bloemgarten, met wie Bregstein het boek 'Herinneringen aan joods Amsterdam' samenstelde, geeft een korte typering van Bregstein. Martin van Amerongen, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, die Bregstein vroeg essays te gaan schrijven voor het weekblad, uit zijn waardering voor de volstrekt onafhankelijke visie van Bregstein en gaat in op hun samenwerking.nl