Alles
nl
Vraaggesprek met de schryver Leonard de Vries. Onderwerpen van gesprek zyn zyn serie hobby-boeken, zyn roman '/Chawerim/', het levensverhaal van een joodse jongen tydens de Tweede wereldoorlog en zyn vele geschiedenisboeken en bloemlezingen die gebaseerd zyn op historische documenten. De Vries, die zichzelf "...een schryver met heel weinig literaire aanleg" noemt, meent dat de werkelykheid vaak fantastischer is dan fictie.nl