Alles
nl
Vraaggesprek met emeritus-hoogleraar jeugdrecht Miek de Langen. Onderwerpen van gesprek: de door haar opgerichtte kinderrechtswinkel, haar bemoeienissen met adoptie van Koreaanse kinderen in de jaren '60 en de reden waarom ze er weer mee ophield; haar betrokkenheid by de slachtoffers van psychiater Finkensieper die jonge patienten van de Heldringstichting in Zetten jarenlang seksueel misbruikte; haar bezorgdheid over de ontwikkeling van medische geboortetechnieken: "Een van de voornaamste mensenrechten is om te weten waarvan je afstamt".nl