Alles
nl
Vraaggesprek met Frida Balk-Smit Duyzendkunst, emeritus hoogleraar taalkunde van het hedendaags Nederlands. Gespreksonderwerpen zyn haar jeugd in Amsterdam waar zy op de lagere Montessori-school zat. "Ik vond het heerlyk op die school"; zy haalt herinneringen op aan de Tweede Wereldoorlog, aan haar middelbare schooltyd en vertelt dat zy al op jonge leeftyd belangstelling voor taal had. Frida Balk-Smit Duyzendkunst vertelt over haar studie Nederlands en over de eerste colleges die zy gaf. Zy gaat in op het belang van goed grammatica-onderwys en uit haar afkeer van de anti-autoritaire opvoeding en van de transformationeel generatieve grammatica van de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. Tenslotte gaat zy in op de rol van de vrouw in de samenleving en op de mannelyke dominantie in de wetenschap.nl