Alles
nl
Portret van de 72-jarige psychiater professor dr. Jan Bastiaans. Interview met de veelbesproken psychiater over zyn leven, studententyd, wetenschappelyke carriere, zyn huidige part-time werk, zyn eigen oorlogservaringen, maar vooral over zyn werk met de omstreden LSD-therapie. Deze werkwyze past hy al jarenlang toe (naast zyn werk als hoogleraar) op zyn patienten met het KZ-syndroom. In de uitzending ook het verslag van twee oud-patienten, Mevrouw Atie de Vries en de heer Richard van Dam, over hun ervaringen met Bastiaans. Verder een fragment uit een IKON-documentaire over een LSD-sessie.nl