Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met Lolle Nauta (geboren in 1929), emeritus hoogleraar Sociale Filosofie. Gespreksonderwerpen zijn o.a.: Nauta's afkeer van het voyeurisme in de massamedia, waar persoonlijke ervaringen vaak verworden tot clichés; de betekenis van zijn overtuiging "dat de gelijkwaardigheid van alle mensen de meest fundamentele ethische veronderstelling is die er bestaat"; waarom Nauta eerst theologie, en later pas filosofie is gaan studeren, hetgeen een conflict met zijn vader opleverde; de baantjes die Nauta heeft gedaan om tijdens zijn studie in zijn levensonderhoud te voorzien; het Fries nationalisme; Nauta's filosofische leermeester Helmuth Plessner, bij wie hij enige jaren in Duitsland heeft gestudeerd; het belang van de strijd uit de jaren '60 voor allerlei huidige verworvenheden; zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid; en het volgens Nauta middelmatige niveau van de Nederlandse intellectueel, terwijl in de huidige kennis- en informatiemaatschappij onafhankelijke denkers van groot belang zijn. Geïllustreerd met een historisch geluidsfragment uit 1976 van een interview met Nauta bij de presentatie van het beginselprogramma van de PvdA, waaraan Nauta had meegewerkt.nl