Alles
nl
Vraaggesprek met de in 1908 in Amsterdam geboren schryver, journalist en fotograaf Sam Waagenaar. Onderwerpen van gesprek zyn zyn jeugd- en schoolherinneringen, zyn keuze om na 60 jaar buitenland naar Nederland terug te keren, zyn werkzaamheden in de jaren '30 voor de Amerikaanse filmmaatschappy Metro Goldwyn Mayer (M.G.M.) in Amerika en Parys en zyn leven als wereldburger en levensgenieter. Hy vertelt over zyn spionnenopleiding en werkzaamheden tydens WO 2 voor de Amerikaanse geheime dienst, de O.S.S., en zyn bezoeken als journalist van Joodse afkomst aan het concentratiekamp Auschwitz en de processen van Neurenberg. Hy gaat in op de vele verschillende beroepen die hy heeft gehad en op de door hem geschreven boeken, o.a. de biografie over de spionne Mata Hari en de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Rome.nl