Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang', waarin een gesprek met psychiater Frank van Ree, die dertig jaar verbonden was aan het Psychiatrisch Centrum 'Vogelenzang' in Bennebroek. Van Ree vertelt over zyn jeugd in Amsterdam, over zyn dominante vader en ziekelyke moeder, over hun conflicten waar hy als kind tussenin zat en over zyn traumatische ervaringen tydens WO 2. Van Ree gaat in op de redenen voor zyn studie medicynen en later psychiatrie en hy vertelt over zyn lezingen over psychologie en discriminatie. Van Ree schetst uitgebreid de misstanden in de psychiatrie in de jaren '50-'60, o.a. de overmaat aan elektroshockbehandelingen, en vertelt over zyn felle verzet daartegen. Verder gaat hy in op zyn boek '/Botsende generatie/' en op zyn onderzoek naar schizofrenie en depressie en op zyn boek '/Vervreemde horizon/', dat gaat over de milieuproblematiek. Verder gaat Van Ree in op de dreiging van verkeerde medische en psychologische toepassing van micro-computers en vertelt hy over zyn beleving van het ouder worden. Het programma is geillustreerd met muziek, die in de tweede helft van het programma wordt gespeeld door Nelly van Ree-Bernard.nl