Alles
nl
Integrale opname van het programma 'Een leven lang', waarin een vraaggesprek met dichteres Ankie Peypers. Gespreksonderwerpen zyn de sensatie die zy als kind onderging toen zy de taal ontdekte; haar eerste bundel, die zy op zeventienjarige leeftyd publiceerde; het feminisme; de Tweede Wereldoorlog, en het verschil in de naoorlogse poezie van mannen en van vrouwen. Peypers leest de gedichten '/Strafregels/', '/Na Columbus/', '/Gang van zaken'/, '/Huwelyk/', en een gedicht uit haar bundel 'De /liefde verwilderde niet/'.nl