Alles
nl
Vraaggesprek met prof. ir. Henk Goudappel (geboren in Delft in 1930), emeritus hoogleraar Urbanistiek van de Technische Universiteit Eindhoven. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: zijn keuze in een zeer landelijke omgeving te gaan wonen; de noodzaak stedenbouw procesmatig te plannen; de adviezen die hij geeft bij de bouw van nieuwe wijken; zijn verzet tegen de inpoldering van de Markerwaard en het "bestuurlijke geharrewar" rond IJburg; de verkeersproblematiek van onze oude binnensteden; het harmonieuze, liberaal-gereformeerde gezin waarin hij opgroeide; zijn herinneringen aan de oorlog; zijn breuk met de kerk; het adviesbureau voor verkeers- en vervoersproblemen dat hij leidde; zijn scheiding; de ideeën van de filosoof Rudolf Steiner, die hem inspireerden; zijn huidige relatie; en de metafysische vragen die hij stelt, b.v. in relatie tot de problematiek van de grote steden. In het Bergkwartier in Deventer geeft hij zijn visie op de woon-, verkeers- en vervoersproblematiek ter plaatse.nl