Alles
nl
Wekelijks interviewprogramma. In deze aflevering een vraaggesprek met prof. dr. Willy Groenman-van Waateringe (geboren in Amsterdam in 1933), emeritus hoogleraar Ecologische Prehistorie aan de Universiteit van Amsterdam. Onderwerpen van gesprek zijn: de lezing die ze onlangs gaf over een nieuwe ontdekking over akkerbouwsystemen in ons land in de IJzertijd; haar jeugd in Amsterdam-Zuid, als jongste kind van een vertegenwoordiger in ruwe tabak; de oorlogsjaren, waarin haar broer overleed en ze joodse vriendinnetjes verloor; haar gymnasiumtijd na de oorlog, waarin ze hard moest werken; haar slechte geheugen; haar kennismaking met de archeologie tijdens haar studie biologie, toen ze grafheuvels moest onderzoeken op fossiel stuifmeel (pollen); het onderzoek naar archeologisch leer en schoeisel, waar Groenman zich sedert haar studietijd aan wijdde; haar betrokkenheid bij het onderzoek naar 'Ötzi', het circa 5000 jaar oude gemummificeerde lijk dat in 1991 in de Alpen gevonden werd; het feit dat ze een vrouwelijke hoogleraar was; haar imago wat pinnig te zijn; haar huwelijk met de wiskundige Fred Groenman, die in 1997 overleed; de combinatie van haar wetenschappelijke carrière met het moederschap; het grote plezier dat Groenman nog altijd in het werk heeft, ondanks het feit dat ze met emeritaat is. Haar oud-collega Jan Albert Bakker (?) geeft een korte karakterisering van Willy Groenman: "... een geweldige doordouwer". In het recreatiegebied Spaarnwoude traint Willy Groenman, samen met een buurvrouw, haar drie bordercollies in schapendrijven. Ze vertelt kort over deze hobby.nl