Alles
nl
Vraaggesprek met typograaf, dichter en uitgever Reinold Kuipers. Kuipers haalt herinneringen op aan zyn jeugd en aan zyn literaire debuut in 1934. Hy gaat in op zyn bewondering voor de kunstenaarsgroep 'De Ploeg' en vertelt over zyn werk als uitgever, o.a. van het werk van Annie M.G. Schmidt en van Simon Carmiggelt. Hy gaat in op de rol die humor en godsdienst in zyn leven spelen, en hy vertelt over de samenwerking met zyn vrouw, Tine van Buul, die net als hy by Querido werkte. Petra van Hulsen leest een gedicht van Reinold Kuipers.nl