Alles
nl
Vraaggesprek met de dichter Guillaume van der Graft (ps. van Willem Barnard). Onderwerpen van gesprek zyn Van der Grafts dichterschap, zyn jeugd, zyn vader, de Tweede Wereldoorlog, zyn vroegere ambt van predikant, en zyn onlangs overleden vrouw. Programma is geillustreerd met een HA-opname, met een bandopname van een poezie-avond waar Van der Graft voorlas, en met twee door de dichter gelezen gedichten.nl