Alles
nl
Vraaggesprek met de grafisch ontwerper Sem Hartz. Over zyn leven en werk. Heeft vnl. letters, bankbiljetten en postzegels ontworpen. Heeft geen goed woord over voor het nieuwe geld ("de geldstukken lyken op koffiemunten en het bankpapier heeft geen enkele distinctie."). Vindt ook de nieuwe postzegels met de beeltenis v.d. koningin 'een walgelyk ding'.nl