Alles
nl
Vraaggesprek met de 92-jarige antropoloog Paul Julien over zyn vele reizen naar Afrika waar hy bloedgroeponderzoek deed by verschillende volken, vooral by Pygmeeen. Julien: "Bloed is voor al die primitieven een magische vloeistof, als je dat in je bezit hebt kun je ze maken en breken". Ter sprake komen ook zyn opleiding, zyn katholicisme en zyn ouders ("..myn vader en moeder waren superieure mensen"). Over de Afrikanen zegt Julien: "Je vindt nooit negers die bezeten zyn van drang naar weten". Geillustreerd met fragmenten uit '/Kampvuren langs de evenaar/', het boek dat ontstaan is uit de radiopraatjes die hy jarenlang voor de KRO-radio hield. De fragmenten worden gelezen door Alexandra van Marken.nl